โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายสมบูรณ์  ดาชัย                              ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายจำเนียน  ศูนกลาง                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายมล  แก้วสน                                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  4. นายสังคม  กลิ่นไกล                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  5. นายสายันต์ คำน้อย                              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. พระพันธ์  ขันติโก                                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  7. นางสาวพรทิวา เลิศล้ำ                          กรรมการผู้แทนครู
  8. นางสมหมาย  จำรัสศรี                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด      กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-07 12:25:46 น.

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนิษฐา เครือแก้ว โทรศัพท์: 0929092782 อีเมล์: kanittha.nk1994@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]