โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงขวัญหทัย  จันทำมา                     ชั้น ป.6                  ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายธวัชชัย  เกตุไหม                           ชั้น ป.5                  รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาวันนี                       ชั้น ป.5                  กรรมการ
  4. เด็กชายธนพัฒน์  ภูษาพันธ์                          ชั้น ป.5                 กรรมการ
  5. เด็กชายวัชรพงษ์  เวชการ                          ชั้น ป.6                  กรรมการ
  6. เด็กหญิงปัณณพร  ภูษาพันธ์                        ชั้น ป.6                  กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-07 12:25:46 น.

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนิษฐา เครือแก้ว โทรศัพท์: 0929092782 อีเมล์: kanittha.nk1994@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]