โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติของโรงเรียน

               โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา เดิมชื่อโรงเรียนวัดหนองหว้า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2474

              โดยราชบุรุษขุนวัฒนาบรักษ์ ปลัดกิ่งอำเภอวัฒนานครเป็นผู้อุปการะจัดการสอนแบบสหศึกษา

               ตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ เริ่มสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษา

               ปีที่ 4 สถานที่เรียนใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองหว้า เป็นที่เล่าเรียนจนถึง พ.ศ.2513 เป็นเวลา 39 ปี

                         ต่อมาในปี พ.ศ.2513 นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน

               เพื่อให้ชาวบ้านจัดหาไม้ สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้ออกให้

               นายเวช  เฟื่องน้อย ได้เป็นผู้บริจาคที่ดินให้แก่ทางโรงเรียนจำนวน 12 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียน

               ดังนั้น นิสิตอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับครู ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน

               ได้ประชุมจัดสร้างโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2513 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน

               วัดหนองหว้า เป็นโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2513 เป็นต้นมา และ

               ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเหตุการณ์

               ได้เปลี่ยนแปลงไป ทางโรงเรียนได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มขึ้นในพ.ศ.2522 และ

                เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน พ.ศ.2533

                           ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนมาจนถึงปี พ.ศ.2532 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก

                  และในปี พ.ศ.2535 ได้เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน   

                     พ.ศ. 2539    นายประวิทย์  พูลสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่      

                     พ.ศ. 2542    นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเจริญ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                                                             

                     พ.ศ. 2551   ได้รับจัดสรรงบประมาณโทรทัศน์พร้อมจานดาวเทียมมูลนิธิวังไกลกังวล 

                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ห้องละ  1  เครื่อง  รวมจำนวน  6  เครื่อง

                                            นายเชิดชัย  แก้วกนก   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                     พ.ศ. 2552  ได้รับจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์  ขนาด  CL 10  จำนวน  10  เครื่อง

                                     ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน

                     พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนโดยการทาสีอาคารเรียน 

                                                ปรับปรุงห้องผู้บริหาร  ติดเหล็กดัดอาคารห้องสมุด

                                    นายอดิศักดิ์  สมบูรณ์กุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                     พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน

                     พ.ศ. 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม

                                    ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์  5  เครื่อง  จากบริษัทมิราเคิล  จำกัด

                               ได้รับบริจาคพระพุทธรูปและฐานพระจากผ้าป่าสามัคคีของคณะศิษย์เก่า


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:48:28 น.

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037363143 อีเมล์: krukiku88@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ โทรศัพท์: 0988838444 อีเมล์: krubonarak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]