• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายลำยอง  ถาวรยิ่ง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธาน

  2.นายแสง  ยอดสิงห์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

  3.นางสาวสำราญ  งามพิษ (ผู้แทนผู้ปกครอง) กรรมการ

  4.นายชลธร ทองบ่อ (ผู้แทนองค์กรชุมชน) กรรมการ

  5.นายหล่อ  ท่าพิกุล (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ

  6.นางสมสุข สว่างสารี (ผู้แทนศิษย์เก่า) กรรมการ

  7.พระสุจินต์  ปภากโร (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์) กรรมการ

  8.นางวิจิตรา  พานิชย์ (ผู้แทนครู) กรรมการ

  9.นางกัญญา ปะนามะทัง (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ) กรรมการ / เลขา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-02 09:29:07 น.

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]