• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  ผู้เรียนมีพื้นฐานทักษะ 3R ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  ร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชา  ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

  สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

  ปรัชญา

  “สติมโต  สทาภัททํ”  ผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อ

  คำขวัญ

  สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล 

  ใส่ใจคุณธรรม

  อัตลักษณ์สถานศึกษา

  นิสัยดี มีคุณธรรม

  คุณธรรมอัตลักษณ์

  รับผิดชอบดี มีระเบียบวินัย ใส่ใจสัมมาคารวะ

  เอกลักษณ์

  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

  สีประจำโรงเรียน

  ฟ้า - ม่วง


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-02 09:29:07 น.

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]