โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                                  โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นพร้อมทั้งประชุมร่วมกันระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้เรียนมีสุขภาพลานามัยดี  มีนิสัยรักการอ่าน  เบิกบานแจ่มใส  ใส่ใจการออม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัญชา ฮาดทักษ์วงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรัตยา กะการดี

 • นางวิจิตรา พานิชย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,557
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]