โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                                    โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นพร้อมทั้งประชุมร่วมกันระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้เรียนมีสุขภาพลานามัยดี  มีนิสัยรักการอ่าน  เบิกบานแจ่มใส  ใส่ใจการออม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:44:51 น.

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]