• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นางสมสมัย  บัวพา                ประธาน

  2. นายมนัส  ทองอาจ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายสมโภชน์  เรือนแก้ว           ผู้แทนอบต.

  4. นางสงบ  สร้างการนอก           ผู้แทนศิษย์เก่า

  5. นางสาวพัชรี  สอนกลาง          ผู้แทนผู้ปกครอง

  6. นางนารี  ยอดแก้ว                 ผู้แทนองค์กรชุมชน

  7. พระพรทวี  วรปัญโญ              ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นางฐิติกาญจน์  วงษ์กระสันต์    ผู้แทนครู

  9. นายมารุต สาริกาพงษ์       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 12:02:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037250437 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธีญา สีหะราช โทรศัพท์: 0861479554 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]