• คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายปัญญวิชช์  พานิชย์                   ประธานนักเรียน

  เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์                       รองประธาน

  เด็กหญิงแพรวรรณ์  หนองยาง                รองประธาน

  เด็กชายธนพล  สีหาบุตรโต                     กรรมการ

  เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์ร้อยเอ็ด               กรรมการ

  เด็กชายสหรัฐ สิงทยม                            กรรมการ

  เด็กชายฐิติพงศ์  เพาะไธสง                     กรรมการ

  เด็กชายนภัส  เชือกกระโทก                    กรรมการ

  เด็กชายณรงค์  เพียเพ็งต้น                     กรรมการ

  เด็กหญิงแก้วตา  กุนอก                         กรรมการ

  เด็กหญิงประนัฐดา  ส้างการนอก              กรรมการ

  เด็กหญิงสุนันทา  หล้าหนองเรือ               กรรมการ

  เด็กชายศุภสนต์ ประสงค์                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 12:02:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037250437 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธีญา สีหะราช โทรศัพท์: 0861479554 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]