โรงเรียนร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางลําไย  สวาคมปันตี      ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ    

  2.  นายสาคร  ประเวระภัย      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ                    

  3. นายประมวล  อยู่สบาย      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ                          
  4.  นางลําดวน  ทององค์       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ                      
  5.  จ. ส. อ. บุญสืบ  เอกคม      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ                      
  6.  นายสมหวัง  ปราบรัตน์      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ           
  7.  นางลําไย  อินทร์นุ่ม       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   8.  นายสุทัศน์  สอนจันแดง      ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ    
  9.  นางสาวเวสิยา  เทพวารี      ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ    
  10. นางบุญมี  มณีทอง       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ    
  11. นายถวิล  ลัทธิ       ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ                    
  12. นายปัญญา  ลิ้มกุล       ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ    
  13. นายเกียรติศักดิ์  อินทร์นุ่ม       ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ    

  14. นายไพทูรย์  ชัยชนะ      ผู้แทนครู    กรรมการ    

  15. ผู้อํานวยการโรงเรียนร่มเกล้า                       กรรมการและเ ลขานุการ                                            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:08:55 น.

โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260369 อีเมล์: neo_reawta@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินทิพย์ สืบจากศรี โทรศัพท์: 0843625039 อีเมล์: sirigijung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]