โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •          ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

  ลำดับที่

  ชื่อ  - สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายประสพ  ขำวิจิตร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  2

  นายทิ้ง  ทองประสาร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  3

  นายเนาว์  เดชสุภา

  ผู้แทนผู้ปกครอง

   

  4

  นายวรวุฒิ  เลี้ยงชีพ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

   

  5

  นางสายยน วายลม

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

  6

  นายประดิษฐ์  เจริญศิลป์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

   

  7

  พระชัยวัฒน์  ปัญญาวโร

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

   

  8

  นายอำนวย  นุชพงษ์

  ผู้แทนครู

   

  9

  นางฉวีวรรณ  แผ่วตะคุ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:03:14 น.

โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037ุ609974 อีเมล์: bannon02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย โทรศัพท์: 087-1331953 อีเมล์: bannon02@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]