โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงประภัสสร  ศิริปุ  ประธาน

  เด็กหญิงเจนนภา  เจริญจิตร  รองประธาน

  เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตรงตามคำ  รองประธาน

  เด็กหญิงรัชดากร  น้ำทรัพย์  เลขานุการ

  เด็กหญิงบุษยมาศ  มรรคที  ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงสุจิตรา  ธารคุณ  เหรัญญญิก

  เด็กหญิงพิมพ์วรี  บุญจันทร์กุล  เหรัญญิก

  เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์มี  วิชาการ

  เด็กชายพันกร  บุตรงาม  ปฏิคม

  เด็กชายสรสิทธิ์  โคกสำโรง  ปฏิคม

  เด็กชายสมศักดิ์  กองป๋อ  อาคารสถานที่

  เด็กชายอนุชิต  ตันทิพย์  อาคารสถานที่

  เด็กหญิงวราภรณ์  กุลฤทธิ์  กิจกรรมเวรสี

  เด็กหญิงดลอัปสร  พระมล  ประเมินผล

  เด็กหญิงชุรีภรณ์  บัุญสอน  ประเมิลผล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:03:14 น.

โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037ุ609974 อีเมล์: bannon02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย โทรศัพท์: 087-1331953 อีเมล์: bannon02@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]