โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญา    “  นตถิ  ปญญา สมาอาภา ”  ความหมาย   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

    วิสัยทัศน์    “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพวิชาการ   สืบสานคุณธรรม    นำโรงเรียนสู่มาตรฐาน    ประสานความร่วมมือกับชุมชน   ดำรงตนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:03:14 น.

โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037ุ609974 อีเมล์: bannon02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย โทรศัพท์: 087-1331953 อีเมล์: bannon02@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]