โรงเรียนบ้านเขาจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านเขาจานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  รักษ์ความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  สุขภาพดี  มีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:37:07 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพิทักษ์ มณีขำ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกัญญา จันทนันท์

  • นางสาวจินตนา บุญหนักสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,286
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609971 อีเมล์: khaojan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: sudcheewan pothong โทรศัพท์: 0922533241 อีเมล์: meawpo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]