โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • AMSS++
 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

  บนถนนสายเขาฉกรรจ์ – บ้านหนองใหญ่ ห่างจากสี่แยกบ้านคลองมะนาวไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 150 เมตร  ที่ดินของโรงเรียนราษฎรเป็นผู้บริจาคให้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์  มีเนื้อที่  21 ไร่ 1 งาน  อาคารเรียนหลังแรก  ราษฎรหมู่ที่ 7, 9 และ 11 ช่วยกันสร้างให้  เป็นอาคารไม้  ขนาด  7 ×12  เมตร  2  ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสี  พื้นไม้  ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

                 พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากทางราชการปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1. ข  ขนาด 4  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1. ก ขนาด  3  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  102/ 2526  ขนาด 3  ห้องเรียน

                ต่อมาโรงเรียนได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล  โดยได้รับความร่วมมือจาก  หน. พคท. ที่ 11 แซร์ออ ช่วยสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก  โดยโรงเรียนและประชาชน บริจาคเชื้อเพลิง  และได้งบประมาณจัดสรรลานกีฬาเอนกประสงค์ เมื่อ พ.ศ. 2545

                โรงเรียนบ้านคลองมะนาวเปิดทำการอสอน  ครั้งแรกตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยมีนายประยุทธ ภู่เพชร  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ตลอดมา  จนถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ                   เมื่อเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายวิเชียร  ชำนิ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนนี้และได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว  เมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2543 จนเกษียณอายุราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม  พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล  เมื่อปีการศึกษา 2530

  โรงเรียนจัดชั้นเรียนออกเป็น 8 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 14 คน ครูชาย 3 คน ครูสตรี 9 คน ครูที่มีวุฒิปริญญาตรี 12 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-12 23:36:30 น.

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประกัน ซิ้มประเสริฐ โทรศัพท์: 0924911588 อีเมล์: keszeed@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]