• ประวัติโรงเรียน
 •  

                  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 10  บ้านใหม่หนองผักบุ้ง  ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว    ตั้งขึ้นและเปิดโรงเรียนครั้งแรกเมื่อ   วันที่   27   พฤษภาคม 2508 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายหมี  แก้วปัญญา ,นายพวย แสงแก้ว  และนายอ่อนตา  นนท์ไกร เป็นจำนวน 9 ไร่      ขณะนั้น นายเฟื้อย  สมบูรณ์พงษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน และนายคำน้อย  ปันส่วน เป็นกำนันได้ร่วมกับชุมชนสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฌ  2 ห้อง 1 หลัง  ในวันทำการเปิดเรียน   มีนายเจริญ วรัญญานนท์   ปลัดอำเภออรัญประเทศขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  และมีนายทองย้อย  หว่างอากาศ  ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภออรัญประเทศ   ได้เปิดทำการสอนชั้น ป.1– ป.4  โดยได้แต่งตั้งให้  นายสุทธิ   ปิ่นโสภณ  เป็นครูใหญ่  ถึงปี พ.ศ. 2515 จึงได้สับเปลี่ยนกับนายบุญจันทร์  ปันส่วน มาดำรงตำแหน่งแทน    ต่อมาปี พ.ศ. 2516  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.6      ปี พ.ศ. 2537  นายบุญจันทร์  ปันส่วนได้เกษียณอายุราชการ  นายวิโรจน์  สุดจิตร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ในปี  พ.ศ.2541  ต่อมาในปี พ.ศ. 2542  นายวิโรจน์  สุดจิตร ได้ขอย้าย  และนายสุวิทย์  ยันอินทร์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2544   นายสุวิทย์  ยันอินทร์    ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ต่อมาได้ขอย้าย และมีในปี พ.ศ. 2559                            นายพัชรพงษ์  สุขแสวง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

   

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-01 18:51:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233826 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี แสงตาปัน โทรศัพท์: 0872263614 อีเมล์: schoolbannongpakbung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]