• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

  ที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

  นายสมาน บูชารัตนชัย

  นายวิโรจน์  สุดจิตร

  พระอธิการวสันต์  ชินทัตโต

  นายภูมิเดชา  บุญญศรีขวัญ

  นายทวี  ผาสุข

  นายประสงค์  หอกคำ

  นางอมรรัตน์  ต้นขัน

  นางสาววิณิชชา  ชวลิต

  นายพัชรพงษ์  สุขแสวง

   

  ประธาน

  รองประธาน

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-01 18:51:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233826 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี แสงตาปัน โทรศัพท์: 0872263614 อีเมล์: schoolbannongpakbung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]