• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

  1. ด.ช.รุ่งฤทธิ์  กกกระโทก          ชั้น  ป.6               ตำแหน่ง                   ประธานนักเรียน

  2. ด.ญ.ณัฐกมล  ศรีทอง             ชั้น  ป.6               ตำแหน่ง                    รองประธานนักเรียน

  3. ด.ช. เจษฎา  สีหานาม            ชั้น  ป.5               ตำแหน่ง                    กรรมการ

  4. ด.ช.บุญเปร่ง  กกกระดทก       ชั้น  ป.4               ตำแหน่ง                    กรรมการ

  5. ด.ญ.อิธิติยา  สุมงค์กช            ชั้น  ป.3               ตำแหน่ง                    กรรมการ

  6. ด.ญ.ชนัสษร  วรเวก                ชั้น  ป.2               ตำแหน่ง                    กรรมการ

  7. ด.ญ.สุชารัตน์  ไข่กระดทก       ชั้น  ป.1               ตำแหน่ง                    กรรมการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-01 18:51:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233826 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี แสงตาปัน โทรศัพท์: 0872263614 อีเมล์: schoolbannongpakbung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]