• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)       

   

  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  มุ่งเน้นด้านคุณธรรม นำสู่วิชาการ เลิศล้ำด้านดนตรี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเยี่ยม  เต็มเปี่ยมในการร่วมพัฒนา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ    :   ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย  ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด”

   

  คำขวัญของโรงเรียน

   “เป็นคนดี   มีความรู้     อยู่อย่างพอเพียง”

   

  อัตลักษณ์    “ยิ้มใส ไหว้สวย”

  เอกลักษณ์        “วงอังกะลุง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-01 18:51:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233826 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี แสงตาปัน โทรศัพท์: 0872263614 อีเมล์: schoolbannongpakbung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]