• Social Network
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
   
  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1027740202
  รหัส Smis 8 หลัก :
    27020085
  รหัส Obec 6 หลัก :
    740202
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    อพป.คลองน้ำใส
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    orporpoklongnamsai
  ที่อยู่ :
    เลขที่ 133 หมู่ที่ 9  บ้านทุ่งรวงทอง
  ตำบล :
    คลองน้ำใส
  อำเภอ :
    อรัญประเทศ
  จังหวัด :
    สระแก้ว
  รหัสไปรษณีย์ :
    27120
  โทรศัพท์ :
    037540547
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    10/09/2471
  อีเมล์ :
    orporpo@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Line :
    http://line.me/ti/g/s3H697O8_K
  กลุ่มโรงเรียน :
    อาคเนย์
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    คลองน้ำใส
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    14 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    14 กม.  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-29 19:32:03 น.

โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]