โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี เดิมชื่อ โรงเรียนราษฎรสามัคคีสลองคอง สร้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ณ บ้านสลองคอง โดยความร่วมมือของตำรวจตระเวรชายแดน และชาวบ้าน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2518 ตำรวจตระเวณชายแดนได้โอนให้มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายเขียน มาเจริญ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

    วันที่ 31 ตุลาคม 2520 เวลาประมาณ 20.30 น. ได้มีกองกำลังติดอาวุธจากนอกประเทศบุกเผาบ้านสลองคอง บ้านผักกาดฮอง และโรงเรียนเสียหายทางโรงเรียนจึงได้นำนักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นเวลาปีเศษ พ.ศ. 2521  ทางโรงเรียนได้ยุบโรงเรียนบ้านสลองคองและบ้านผักกาดฮอง มาจัดสร้างใหม่ในสถานที่ปัจจุบัน บนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เริ่มสร้างอาคารแบบ ป.1ข 1 หลัง ราคา 350,000 บาท(สามแสนห้าหมื่นบาท) บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลังราคา 70,000 บาท(เจ็ดหมื่นบาท) เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปีแรก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านจัดสรรเขาน้อย” และ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:50:20 น.

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540597 อีเมล์: banjatsan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมปอง งามงด โทรศัพท์: 0926425643 อีเมล์: pongngamsk2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]