โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 

  1.นายแสงจันทร์   บัวคำศรี             ประธานกรรมการ

  2.พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์

  3.นางสุจิตตรา   ศรีสุข

  4.นางดาวเรือง   จันทร์ภูมิ

  5.นายพรชัย   เกตุการ

  6.นางจิตรชวน  เชื้อดี

  7.นายฉุน   จันทร์กระเทาะ

  8.นายสมปอง  งามงด

  9.นายสมนึก  ทะศร           กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:50:20 น.

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540597 อีเมล์: banjatsan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมปอง งามงด โทรศัพท์: 0926425643 อีเมล์: pongngamsk2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]