โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดถือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:50:20 น.

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540597 อีเมล์: banjatsan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมปอง งามงด โทรศัพท์: 0926425643 อีเมล์: pongngamsk2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]