โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  ๑.  นายสมพงษ์   พละหาญ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  ประธานกรรมการ 

   ๒.   นายณรงค์ชัย   วงษ์ภีระ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                    

  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นายสมเกียรติ   อ่อนหนองหว้า             ตัวแทน พระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ 

   ๔.  นางสำเริง   ประเสริฐศรี                             ตัวแทน ศิษย์เก่า

  กรรมการ 

   ๕.  ว่าที่ ร.อ.ประพันธ์  กิ่งวงศา                ตัวแทน องค์กรชุมชน

  กรรมการ 

   ๖.  นายพิสิษฐ์   อายุโย                 ตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  กรรมการ 

   ๗.  นายอภิวัฒน์  เพิ่มจรัส                  ตัวแทน ผู้ปกครองนักเรียน

  กรรมการ 

   ๘.  นางศิวิไล  ประเสริฐ                         ตัวแทน ครูในโรงเรียน

  กรรมการ 

   ๙.  นายสลกธ์   ขุนสนิท                     ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น.

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]