โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ชื่อ – สุกล

  ตำแหน่ง

  เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแม้น

  ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงสายสุณี  แสงดี

  รองประธาน

  เด็กชายสมศักดิ์  เยมรัมย์

  กรรมการ

  เด็กชายกิติศักดิ์  ปาจารย์

  กรรมการ

  เด็กชายณัฐชัยวัน  สร้างการนอก

  กรรมการ

  เด็กชายศักดาอมร  จันทนากร

  กรรมการ

  เด็กหญิงวิภารัตน์  เกตุมะณี

  กรรมการ

  เด็กหญิงสุทธิดา  อาเทศ

  กรรมการ

  เด็กหญิงกรรณิการ์  ผูกดวง

  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น.

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]