โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

                   ในปีการศึกษา  2558   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ   มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่เทคโนโลยี  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรัชญา

   สร้างคนดี  มีปัญญา  ก้าวหน้าทันโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญมา รอดประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสิรินทร์รัตน์ ไชยวารี

 • นางธัญนันท์ แก้วกุลธรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]