โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

                     ในปีการศึกษา  2558   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ   มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่เทคโนโลยี  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

    ปรัชญา

     สร้างคนดี  มีปัญญา  ก้าวหน้าทันโลก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น.

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]