โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๒   ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว   เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๒

  ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนวัดบ้านโนนสาวเอ้ (คลองน้ำใส ๒)”   ใช้ศาลาวัดบ้านโนนสาวเอ้ เป็นที่ทำการเรียนการสอน เป็นเวลา ๒๗ ปี  โดยมีท่านเจ้าคุณอรัญประเทศคณาจารย์     

  ( ลี จันทร์ชู )   เป็นประธานกรรมการ     พระอธิการตัน  เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสาวเอ้   กำนันคำสี  จันทร์แถม   นายนาค  จันทร์กระแจะ  และคณะกรรมการวัดบ้านโนน ฯ  เป็นกรรมการ 

  ในสมัย  พ.ต.ท.บรรจง   ชีพเป็นสุข  เป็นนายอำเภออรัญประเทศ นายเปรื่อง ประยูรสุข เป็นศึกษาธิการอำเภออรัญประเทศ นายสำอางค์ ศาสตราพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

  ในปี   พ.ศ.  ๒๕๐๖  นายสิทธิพงษ์   วงศ์จำปา   ครูใหญ่คนที่  ๗  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ริมถนนรัชตะวิถี โดยกำนันคำสี    จันทร์แถม 

  บริจาคที่ดินให้  ๑๑ ไร่  ๒  งาน  ๖๔  ตารางวา  และราษฎรในหมู่บ้าน  พร้อมทั้ง  องค์การทหารผ่านศึกคลองน้ำใส

  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลัง ๔ ห้องเรียน ให้ชื่อว่า “อาคารประชาสัมพันธ์ “( อาคาร๑ )  สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๖


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 09:35:05 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]