โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ  -  นามสกุล

  ตำแหน่ง

  เป็นตัวแทนจาก

  นายทองคำ     จำนิล

  นายสถิตย์   เนาวะวาทอง  

  พระครูโสภณธรรมธัช

  นางจิรชยา  ไชยสาร

  นางอนงค์   ธัญญสงวน

  นายวาสนา  จันทร์พวง

  นายลอนดร    จันทร์ผอง

  นางพนิดา   โกนโกสพ

  นายเพิ่มศักดิ์  เหมพรหม

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ/เลขานุการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ผู้ปกครองนักเรียน

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้แทนครู

  หัวหน้าสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสร้อยเพชร พายสำโรง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเจือ เกื่องกระโทก

 • นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]