โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายทศพล สีบุญเรือง         ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กหญิงสายชล   สร้อยเบี้ย     รองประธานสภานักเรียน

  3.เด็กชายอินทัช   บุญงาม           เลขานุการ

  4. เด็กหญิงวศิณี  เอนกศักษ์         กรรมการ

  5. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ภูเดช      กรรมการ

  6. เด็กหญิงอริษา   ประเสริฐศรี  กรรมการ

  7.เด็กหญิงดา    กันษนะ             กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 09:35:05 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]