โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (VISION)

            ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘      โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้      มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน 

  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล   ประสานชุมชนร่วมสร้างชื่อเสียง   นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิต  

  ผลผลิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรัชญาของโรงเรียน

           สร้างคนดี   มีปัญญา   ก้าวหน้าทันโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 09:35:05 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]