โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

  1.  นายโทน  กรไกร                                            ประธานคณะกรรมการ

  2.  นายบุญส่ง  พลอยมาลี                                   รองประธานกรรมการ

  3.  นายผัน  หินแก้ว                                              กรรมการ

  4.  นายไกรย์สร  พลสงคราม                                 กรรมการ

  5.  นายอาภรณ์  บุญชื้น                                        กรรมการ

  6.  นางนภาลัย  บัวทอง                                        กรรมการ

  7.  นายนรุญ  วงศา                                               กรรมการ

  8.  นายชูชาติ  มั่งคั่ง                                             กรรมการ

  9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 08:45:52 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อชิรญาณ์ ดอนสกุล โทรศัพท์: 0814025771 อีเมล์: ictsk2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]