โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านหนองปรือ  จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ   ใช้สื่อ เทคโนโลยี 

    แหล่งเรียนรู้  พัฒนาครูทั่วองค์การ ยึดมั่นคุณธรรม  ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 08:45:52 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อชิรญาณ์ ดอนสกุล โทรศัพท์: 0814025771 อีเมล์: ictsk2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]