• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายพรฃัย  นพฤทธิ์                               ประธานกรรมการ

  2. นายวิชัย  พบพล                                    กรรมการ(ผู้ทรง)

  3. นายสุพล  ปันส่วน                                  กรรมการ(ศิษย์เก่า)

  4. นายผัน  แซ่ด่าน                                    กรรมการ(ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น)

  5. นายบำนาญ  จบแปลง                          กรรมการ(ผู้ปกครอง)

  6. นายสุจินดา  เนินคำพา                          กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  7. นางอุดม  ขันขึง                                    กรรมการ(ผู้แทนศาสนา)

  8. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์                   กรรมการ(ผู้แทนครู)

  9. นายประวิทย์  พูลสวัสดิ์                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 22:00:42 น.

โรงเรียนเมืองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233778 อีเมล์: muangpaisk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี พันจันทึก โทรศัพท์: 0967460369 อีเมล์: menamarch25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]