• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น                   ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เจือจันทร์          รองประธานนักเรียน

  3.เด็กชายอนุชา  พัดสะดำ                    กรรมการ

  4.เด็กหญิงศศิธร  แมมขุนทด                กรรมการ

  5.เด็กหญิงพลพร  สิงห์นาง                   กรรมการ

  6.เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา             กรรมการ

  7.เด็กชายตงฮุน  เข็มทอง                    กรรมการ

  8.เด็กชายเจนจบ  วงษ์กระนวน            กรรมการ

  9.เด็กชายนันทพล  เขียวสวาด             กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 22:00:42 น.

โรงเรียนเมืองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233778 อีเมล์: muangpaisk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี พันจันทึก โทรศัพท์: 0967460369 อีเมล์: menamarch25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]