• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   สืบสานภูมิปัญญาไทย  ห่างไกลยาเสพติด


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 22:00:42 น.

โรงเรียนเมืองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233778 อีเมล์: muangpaisk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี พันจันทึก โทรศัพท์: 0967460369 อีเมล์: menamarch25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]