โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอิทธิกร  ชาญศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ

  นายทวี  สีเขียว   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

  นายศราวุฒิ  สินปรุ    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ

  นายสมนึก  เจริญดง      ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ

  นายสอน  ฉุดกระโทก  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  นายอดุลย์  แสงกุรัง       ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ

  นายสงข์   พรหมทองหลาง     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        กรรมการ

  นางปราณี  มาวงษ์    ผู้แทนครู       กรรมการ

  นางสาววาสนา  ใหม่พุมมา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 13:56:22 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037232891 อีเมล์: thaisamart2499@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ใหม่พุมมา โทรศัพท์: 09827111890 อีเมล์: thaisamart2499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]