โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอิทธิกร  ชาญศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ

  นายอดุลย์  แสงกุรัง   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

  นายศราวุฒิ  สินปรุ    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ

  นายสถาพร  ชัยวัน      ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ

  นายสอน  ฉุดกระโทก  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  นายสุทัศน์  พรหมทองหลาง       ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ

  นายทวี  สีเขียว     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        กรรมการ

  นางปราณี  มาวงษ์    ผู้แทนครู       กรรมการ

  นางอุมาพร  คงเกตุ       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-09 13:30:05 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037232891 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพรรณ ฉิมมิ โทรศัพท์: 0813774604 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]