โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.นายวัสสรรค์  ไชยคีนี                                  ครูชำนาญการพิเศษ          ที่ปรึกษา

            ๒.เด็กหญิงทิชากร  บูรมิ                                                              ประธาน

            ๓.เด็กหญิงสุชาดา   หินปรีชา                                            รองประธาน

            ๔.เด็กชายวรากร  สั่งสอน                                                  รองประธาน

            ๕.เด็กหญิงวิมล      ฤทิชัย                                                  รองประธาน

            ๖.เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ยิ่งงามแก้ว             หัวหน้าชั้น ป.1           กรรมการ

            ๗.เด็กหญิงหยกผกา   ปวงประชัง               หัวหน้าชั้น  ป.2         กรรมการ

            ๘.เด็กหญิงจิราพร   จิรัตกาล                    หัวหน้าชั้น  ป.3        กรรมการ

            ๙.เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ     ชูศรีวาส        หัวหน้าชั้น  ป.4         กรรมการ

            ๑๐.เด็กหญิงสุภัสตรา  ด่านโสภา                หัวหน้าชั้น  ป.5        กรรมการ

            ๑๑.เด็กชายปัญญา  ฟูเฟื่อง                      หัวหน้าชั้น  ป.6        กรรมการ

            ๑๒.เด็กหญิงสุชาดา  หินปรีชา                   หัวหน้าสีส้ม            กรรมการ

            ๑๓.เด็กหญิงวิมล  ฤทธิชัย                        หัวหน้าสีชมพู           กรรมการ

            ๑๔.เด็กชายวรากร  สั่งสอน                      หัวหน้าสีม่วง           กรรมการ

            ๑๕.เด็กชายปัญญา  ฟูเฟื่อง                      หัวหน้าสีฟ้า              กรรมการ

            ๑๖.เด็กหญิงสุชาดา  หินปรีชา                                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-09 13:30:05 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037232891 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพรรณ ฉิมมิ โทรศัพท์: 0813774604 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]