โรงเรียนบ้านหนองสังข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นางสมพิศ อัญเวชสัมฤทธิ์                             ประธานกรรมการ

  2. นายโกยูร ถายะเดช                                                       กรรมการ

  3. นายลือชัย แซ่เหลา                                       กรรมการ

  4. นางแฉล้ม เพ็ชรไทย                                     กรรมการ

  5. นายโสภา  จิ่มสมาน                                      กรรมการ

  6. พระครูปลัดบัณฑิต อินทฺเมธี                          กรรมการ

  7. นางสาคร ทองเจริญ                                     กรรมการ

  8. นายมณฑล ยาวิเศษ                                     กรรมการ

  9. นายชานนท์  เจริญธรรมดี                              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:33:45 น.

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233624 อีเมล์: bannongsungschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ ประดุจพรม โทรศัพท์: 0982602633 อีเมล์: siriluck19022514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]