โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

                    โรงเรียนบ้านหนองบัว มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ    เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  น้อมนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตความเป็นไทย  มาใช้ในการจัดการศึกษา  พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 21:42:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbuaschool2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารวี โกสุม โทรศัพท์: 083-992-3953 อีเมล์: gharawee_2505@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]