โรงเรียนบ้านพระเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านพระเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 เดิมอยู่หมู่บ้านพระเพลิง ตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบัน อยู่เลขที่ 241 หมู่ที่ 12 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาโดยชาวบ้านหมู่ ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ตำบลพระเพลิงได้บริจาคที่ดินจำนวน 27 ไร่ และบริจาคทรัพย์สินและแรงงาน สร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นหลังแรก โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านพระเพลิง พร้อมให้กับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคารเรียนแบบ ป. 1ช จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียนและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2513 มีนายประภัทร์ พนมเชื้อ เป็นครูใหญ่ มีนายเถลิง กลมเหลา เป็นครูผู้สอน

  ปี พ.ศ. 2513 นายประภัทร์ พนมเชื้อ ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ทางราชการแต่งตั้งให้นายเถลิง กลมเหลา ตำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ปี พ.ศ. 2515 ได้บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง แบบกรมสามัญ/2 จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2518 ได้อาคารเรียนแบบ ป.1ช. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เปิดทำการสอนถึง ป.7 และได้บ้านพักครูแบบ กรมสามัญ/2 จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2519 ได้บ้านพักครูแบบ กรมสามัญ/2 จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2521 ได้อาคารเรียนแบบ ป1.ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2522 ได้อาคารเรียนแบบ ป1.ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2523 ได้อาคารเรียนอเนกประสงค์ (โรงฝึกงาน)แบบกรมสามัญ 3121/85 จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2525 ได้อาคารเรียนแบบ ป1.ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2526 นายเถลิง กรมเหลา ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง ทางราชการแต่งตั้งนายวัลลภ ภูมิเขต ดำรงครูใหญ่แทน ปี พ.ศ. 2534 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2535 ได้อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบลรุ่น ที่ 1 ปี 2553 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 บริหารงานโดย นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 15:36:19 น.

โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037243978 อีเมล์: bps_@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิ โทรศัพท์: 0863237672 อีเมล์: ืniwat_kw@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]