โรงเรียนบ้านละลมติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านละลมติม  (จิตรพลานุสนธิ์)

   

  นายกวน  จิตรพล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  ตำบลโคกสูง  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ชักชวนชาวบ้านละลมติม ช่วยกันบริจาคไม้แปรรูป และแรงงาน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่งจนแล้วเสร็จให้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้ จึงได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2481  โดยนายชุม ศรีประเสริฐ ศึกษาธิการอำเภออรัญประเทศ และได้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสูง 4 (บ้านละลมติม)                  

                ต่อมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดงบประมาณให้ 745.45 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ นายกวน   จิตรพล จึงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนบ้านละลมติม บริจาคไม้แปรรูป และแรงงานเข้าสมทบจึงทำให้อาคารเรียนหลังนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  มีขนาดกว้าง 6.50 เมตร และยาว 27.00 เมตร  ใต้ถุนสูงแบ่งเป็น 3  ห้องเรียน หลังคามุงด้วยไม้เนื้อแข็ง

            เพื่อเป็นเกียรติแก่  นายกวน  จิตรพล  ผู้ใหญ่บ้านละลมติม    ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ที่สร้างอาคารหลังนี้จนสำเร็จ   เป็นที่เล่าเรียนของกุลบุตร กุลธิดา  จึงขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสูง 4 (จิตรพลานุสนธิ์)  และได้ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2483 โดยนายเปรื่อง ประยูรสุข   ศึกษาธิการอำเภออรัญประเทศ  เป็นประธานเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใหม่อีกครั้งว่า  โรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  โรงเรียนบ้านละลมติม  (จิตรพลานุสนธิ์)  ได้ดำรงด้วยงบประมาณการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2509   ได้โอนมาอยู่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:44:33 น.

โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]