โรงเรียนบ้านละลมติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                  1. นายสุนทร  คำมาก               ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

                   2. นายสม  หอมกลิ่น                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

                   3. นางสมจิตร  เพ็ชร                 ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

                   4. นางไสว  เรียงสารจอด         ผู้แทนองค์กรชุมชน                กรรมการ

                   5. นายกมล  จิตรเพิ่ม                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

                   6. นายเชน  วิวาห์สุข                 ผู้แทนศิษย์เก่า                      กรรมการ

                   7. พระอธิการ ประเสริฐ  ธมฺมวโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์             กรรมการ

                   8. นายนริศ  พูนบำนาญ             ผู้แทนครู                                กรรมการ

                   9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์)               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:44:33 น.

โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]