โรงเรียนบ้านละลมติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนบ้านละลมติม

  1.  เด็กชายธีระศักดิ์  สีดาชมพู           ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงสุดารัตน์  สริมอรุณ          รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงทิพามณี  เพ็ชรสิน           กรรมการ

  4.  เด็กหญิงเจนจิรา  คุชิตา               กรรมการ

  5.  เด็กหญิงสาริศา  แต้พานิช             กรรมการ

  6.  เด็กหญิงอติพร  เนาชาติ               กรรมการ

  7.  เด็กชายชัยพร  จิตรพล                กรรมการ

  8.  เด็กชายจักรกฤษณ์  ล้วน              กรรมการ

  9.  เด็กชายณัฐกรณ์  สุรศร                กรรมการ

  10.  เด็กชายอนุชา  สมนาค               กรรมการ

  11.  เด็กชายสยามพล  จันทรา           กรรมการ

  12.  เด็กชายอนิวัติ  ตาบประดับ          กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:44:33 น.

โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]