• ประวัติโรงเรียน
 • เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ได้ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องการให้มีสถานศึกษาในชนบทบริการสำหรับนักเรียน ที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดนอำเภออรัญประเทศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่  238  ถนนรัชตะวิถี  หมู่ที่  10  ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวดสระแก้ว  มีพื้นที่  68 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศ 14.5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัด 65.5 กิโลเมตร  และห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยประมาณ 5 กิโลเมตร

  โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2519 นายเธียรชัย บุญชวาล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 เป็นผู้ประสานงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในระยะแรกได้ใช้สถานที่วิทยาลัยเกษตรปราจีนบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว) เป็นสถานที่ทำการเรียนชั่วคราว

  ต่อมานิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส  กรมประชาสงเคราะห์ ได้มอบที่ดินจำนวน 35 ไร่ และบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง พร้อมทั้งปรับแต่งสนามภายในโรงเรียนเป็นเงิน 45,000 บาท นอกจากนี้สมาชิกนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส ได้ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง แรงงาน ลและเงินสมทบอีก 11,780 บาท

  ในปี พ.ศ.2521 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากสมาชิกนิคมอีก 25 ไร่

  ในปี พ.ศ.2528 โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 3

  ในปี พ.ศ.2532 โรงเรียนเข้าโครงการ มพชส.  

  ในปี พ.ศ.2534 โรงเรียนเข้าโครงการ ค.อมต.สศ.

  ในปี พ.ศ.2535 โรงเรียนเข้าโครงการ มชด. และ ปชด.

  ในปี พ.ศ.2546 โรงเรียนเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

  ในปี พ.ศ.2548 โรงเรียนเข้าโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” และ “โรงเรียนวิถีพุทธ”

  และ “คนดีศรีสระแก้ว”

  ในปี พ.ศ.2553  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียน Buffer School ตามโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน : Spirit of ASEAN" สำนักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  ปัจจุบันโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารอยู่ในปิ่นมาลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7  จัดการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในรูปแบบโรงเรียนสหศึกษา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 16:25:05 น.

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]