• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1

  นายคำน้อย     
  ภูตน
  ประธานกรรมการ
  2
  นางศรีไพร             
  ทุ่งส่วย
  กรรมการผู้แทนปกครอง
  3
  นายณรงค์ชัย   
  วงษ์ภีระ
  กรรมการผู้แทนครู
  4
  นางสาวประภาภร   
  สร้อยทอง   
  กรรมการศิษย์เก่า
  5
  นายปั่น      
  จันทร์ชู
  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  6
  นายนครชัย             
  อยู่บุญ
  กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  7
  พระครูโสภณธรรมธัช   
  
  			
  กรรมการผู้แทนศาสนา
  8
  พระเศกสัน   
  สุจิณโณ
  กรรมการผู้แทนศาสนา
  9
  จ่าสิบเอกไชโย  
  ขนบบวรกุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10
  ร้อยตำรวจโทสมจิตร     
  สร้อยทอง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11
  นายทองสูน             
  อ่อนหนองหว้า
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12
  นางพรรทิมา            
  ตรีนนท์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13
  นางอุไร    
  พานิชชาติ     
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14
  สิบเอกประถม
  สุขประสงค์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15
  นางสุมาลี            
  รามฤทธิ์
  กรรมการและเลขานุการ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-02-13 15:17:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี รามฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ชัย วงษ์ภีระ

 • ว่าที่ร้อยตรีพยัคฆ์ เงินประสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]