โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  ดังนี้

                     1. นางสุดสวาท   สนจุมภะ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ประธานกรรมการ

                     2. นายสมควร   ฉิมใหม่               ผู้ทรงคุณวุฒิ                   รองประธานกรรมการ

                     3. นางสาววิทยา  ศรีสุวรรณเดช   ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

                     4. นางอุไรวรรณ  ขอสูงเนิน         ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

                     5. นางอรพิม   ศรีเมือง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

                     6. นายพิสิษฐ์พงษ์ เฉลิมกิตติกุล   ผู้ทรงคุณวุฒ                  กรรมการ

                     7.นายวีระศักดิ์  สังขะเมธี             ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

                     8. นางปุญญาภัทร  ศิลปะ            ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

                     9. นางศิราภรณ์  แก้วประชามิตร   ผู้แทนศิษย์เก่า               กรรมการ

                     10. นางควรพิจ   ทนทาน             ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ

                     11.นายนภดล  ไกลจตุรัส              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

                     12.นายธิติกร   สุระพินิจ               ผู้แทนองค์กรศาสนา        กรรมการ

                     13.นายนิรันดร์  ชิดโคกกรวด        ผู้แทนองค์กรศาสนา        กรรมการ

                     14.นางกรรณิกา  กัสนุกา              ผู้แทนครู                        กรรมการ

                     15.นายวิฑูรย์   พลมณี                 ผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ/เลขานุการ

                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-28 20:44:30 น.

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-397176 อีเมล์: kati2191@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kanittha Khongphetsak โทรศัพท์: 0856191516 อีเมล์: Kati2191@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]