โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  ดังนี้

                     1. พ.ท.ศุภชัย   เมืองแก้ว        ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ

                     2. นางโสภาพ   วงศ์สุทธาวาส   ผู้ทรงคุณวุฒิ                      รองประธานกรรมการ

                     3. นายธิติกร  สุระพินิจ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

                     4. นายนิกร     อยู่สูงเนิน          ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

                     5. นางสาววิทยา  ศรีสุวรรณเดช   ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

                     6. นางอุไรวรรณ  ขอสูงเนิน         ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

                     7. นางกฤษณา   โชว์สูงเนิน      ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                     8. ร.ต.ต.วิลาศ  ขอสูงเนิน       ผู้แทนองค์กรชุมชน                กรรมการ

                     9. นายพิสิษฐ์พงษ์ เฉลิมกิตติกุล     ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ

                     10.นายวีระศักดิ์  สังขะเมธี            ผู้แทนศิษย์เก่า                 กรรมการ

                     11.นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

                     12.นายโฆษิต  จันทร์บัว           ผู้แทนองค์กรศาสนา               กรรมการ

                     13.นางอรพิม   ศรีเมือง              ผู้แทนองค์กรศาสนา               กรรมการ

                     14.นางอุษา  ถ้ำแก้ว                 ผู้แทนครู                                  กรรมการ

                     15.นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ         ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ/เลขานุการ

                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิฑูรย์ พลมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิรัชญากานท์ หิรัญวีรานันท์

 • นางอุษา ถ้ำแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,392
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-397176 อีเมล์: kati2191@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kanittha Khongphetsak โทรศัพท์: 0856191516 อีเมล์: Kati2191@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]