โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

                                               

                     “ภายใน 4 ปี มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและนำศาสตร์พระราชาเป็นวิถี”


  ปรัชญา

  นตฺถิ  ปญญา  สมา อาภา

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-28 20:44:30 น.

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-397176 อีเมล์: kati2191@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kanittha Khongphetsak โทรศัพท์: 0856191516 อีเมล์: Kati2191@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]