• ผลงานวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ

  นวัตกรรมโรงเรียน

 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านวังสนวน

   

  โรงเรียนบ้านวังสนวน     ที่ตั้ง  หมู่ 6   ตำบลหนองกราด   อำเภอด่านขุนทด 

  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30210     สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  website : www.wangsanaulschool.com       เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เนื้อที่  42  ไร่  1  งาน  40  ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ    

              1)  บ้านวังสนวน     หมู่ 6    ต.หนองกราด   อ.ด่านขุนทด   จ.นครราชสีมา

            2)  บ้านไร่ชัยพันธ์   หมู่ 12  ต.หนองกราด   อ.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา

            3)  บ้านชัยมงคล     หมู่ 17  ต.หนองกราด   อ.ด่านขุนทด   จ.นครราชสีมา

   

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านวังสนวน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่บ้านวังสนวน  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  27  มีนาคม  2495  โดยมีนายณรงค์  บูรโสภณ  นายอำเภอด่านขุนทด  พร้อมนายจุล  คงสืบ  ศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด  มาเป็นประธานในการเปิด  สภาพอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  2  ห้องเรียนติดพื้นดิน  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

            9  สิงหาคม  2500  คณะครูและราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมมือช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 1050 เมตร โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

            16  มกราคม  2516  นายวิชิต  สุกวิริยะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะได้ออกมาเยี่ยมราษฎร  เห็นสภาพอาคารเรียนไม่เหมาะสมที่จะใช้จัดการเรียนการสอน  จึงได้จัดรายได้ของสนามม้าจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  200,000  บาท  มาเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบองค์การ  008  ขนาด  4  ห้องเรียนโดยดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2519

            20 มกราคม  2520  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านวังสนวน

  (อัศวราชสีมาสโมสร 6)  เพราะว่าได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสนามม้าจังหวัดนครราชสีมา  ในปีเดียวกันนี้  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพื่อก่อสร้างบ้านพักครู    จำนวน  1  หลัง  

  สิ้นงบประมาณ  44,000  บาท

            เดือนกุมภาพันธ์  2523  สภาตำบลหนองกราดอนุมัติเงินโครงการ สปช. จำนวน 76,629  บาท  ให้กับทางโรงเรียนเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  โดยการรื้อถอนและปลูกสร้างใหม่

            ในปี  พ.ศ. 2537  ทางโรงเรียนได้ยื่นเรื่องขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองประดู่  เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนเพราะพื้นที่เดิมคับแคบเกินไป  ในช่วงระยะเวลาที่รอการอนุมัติให้ใช้ที่ดินนั้น  ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นจำนวนเงิน  1,900,000  บาท  ซึ่งเป็นงบประมาณของปี  2539  อาคารเรียนที่ก่อสร้างคือแบบ  สปช. 105/29  ขนาด 2 ชั้น  8  ห้องเรียน  โดยทำการก่อสร้างในพื้นที่  โคกหนองประดู่  ภายหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  ได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนใช้ได้เพียง  35  ไร่

            ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านวังสนวนได้จัดทำผ้าป่าทางการศึกษาเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารเรียนเอนกประสงค์ (อาคารเรียนมัธยม) โดยขอรับบริจาคกระเบื้องมุงหลังคา จากบริษัทกระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณครูอรุณรัตน์ จุติตรี เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการขอรับบริจาค ซึ่งคณะผู้บริหารบริษัทกระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เดินทางมาบริจาคกระเบื้อง ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เป็นจำนวน 1,890 แผ่น คิดเป็นมูลค่า 80,000 บาท และได้จัดทำผ้าป่าทางการศึกษานำโดย คุณครูเอกนฤน โสดา โดยได้รับเงินบริจาค จำนวน 117,000 บาท นำมาปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมอาคารเอนกประสงค์

            ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนมีที่ดินทั้งหมดจำนวน  2  แปลง  คือ  ที่ราชพัสดุ  มีพื้นที่  7  ไร่  1  งาน  40  ตารางวา    พื้นที่โคกหนองประดู่  มีพื้นที่  35  ไร่   รวมพื้นที่ที่ทางโรงเรียนมีอยู่ทั้งสิ้น  42  ไร่  1  งาน  40  ตารางวา

        

   

   

   

   

                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:00:04 น.

โรงเรียนบ้านวังสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-752483 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิพิมล โกฎแสน โทรศัพท์: 0614451627 อีเมล์: sasipi7@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]