• ผลงานวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ

  นวัตกรรมโรงเรียน

 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายจรูญ  ภิรมย์ชม  

  ประธานกรรมการ

  2

  นางขวัญใจ  ทั่งพรม           

  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นางสาวขวัญตา  เพียกขุนทด

  กรรมการผู้แทนครู

  4

  นายสุวิทย์  เปียนขุนทด

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5

  นายสมเดช  เอื้อพิทักษ์        

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  6

  นายสายัณห์  ทาบุดดี         

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  7

  นางสาวพุทธารักษ์  สุนทรวิสัย

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  8

  นางพรสุดา  อาบสุวรรณ์

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  9

  นายฤๅชัย  วุฒิแสน

  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:00:04 น.

โรงเรียนบ้านวังสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-752483 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิพิมล โกฎแสน โทรศัพท์: 0614451627 อีเมล์: sasipi7@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]