• ผลงานวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ

  นวัตกรรมโรงเรียน

 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายฤๅชัย      สกุล    วุฒิแสน

  โทรศัพท์ ๐๘๗- ๘๖๙๐๒๙๖   e-mail:  mpb.w19@hotmail.com

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา

   

  ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

           

  ปี พ.ศ.

  ถึง ปี พ.ศ.

  ตำแหน่ง

  โรงเรียน

  หมายเหตุ

  2541

  2545

  ครูใหญ่

  บ้านทำนบเทวดา

   

  2545

  2547

  อาจารย์ใหญ่

  บ้านทำนบเทวดา

   

  2547

  2551

  อาจารย์ใหญ่

  บ้านวังสนวน

   

  2551

  ปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บ้านวังสนวน

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:00:04 น.

โรงเรียนบ้านวังสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-752483 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิพิมล โกฎแสน โทรศัพท์: 0614451627 อีเมล์: sasipi7@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]