โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)

                โรงเรียนบ้านด่านเกวียนสร้างขึ้นด้วยการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านด่านเกวียนและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันบริจาคทรัพย์     สร้างอาคารชั่วคราว      ขึ้นมา  1 หลัง    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ.  2500   โดยมีนายกิติ    เข็มทองปรุ  ศึกษาธิการอำเภอโนนสูง   มาเป็นประธานในพิธี   มีครูปฏิบัติหน้าที่  จำนวน

   3  คน   คือ  นายปรีชา   พงษ์นาคิน   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    นายเล็ก  โปร่งกลาง และนายพุ่ม   คำไทยกลาง  ตำแหน่งครู   มีนักเรียน    131   คน    ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6  

  มีนักเรียน  90   คน   ข้าราชการครู  5  คน    ครูอัตราจ้าง  2   คน   ครูช่วยสอน  1  คน 

  อาคารหลังที่  1  

                  ยกเสาเอก   เมื่อวันที่  24  มิถุนายน    พ.ศ.  2506     โดยมีนายสุวรรณ   ธนกัญญา      ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน ในพิธีอาคารหลังนี้ นายปรีชา    พงษ์นาคิน   ร่วมกับประชาชนบริจาคเงินสร้างใช้เงินทั้งสิ้น  40,000 บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)   สร้างเสร็จเมื่อวันที่  26   มิถุนายน   พ.ศ. 2508 และทำการยกระดับเป็นใต้ถุนสูงเมื่อเดือน เมษายน  2545  งบจาก เงินผ้าป่า 450,000 บาท ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่เอนกประสงค์  มีห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง

  SAM_1078

   

   

   

   

   3

   

  อาคารหลังที่  2

                  ยกเสาเอกเมื่อวันที่   18  มิถุนายน   พ.ศ.  2518      โดยมีนายบุญช่วย   วัชรินทร์รัตน์    หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอโนนสูง   มาเป็นประธานในพิธี    โดยมีนายแก้ว      ระไวกลาง    ตำแหน่งครูใหญ่    ร่วมกับประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินจำนวน   40,000 บาท   ( สี่หมื่นบาทถ้วน )

  และได้รับเงินสนับสนุนจากสภาตำบลโตนดจำนวน    50,000    บาท  ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) เปิดอาคารเรียนหลังนี้เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม   พ.ศ.  2519 และทำการยกระดับเป็นใต้ถุนสูงเมื่อเดือน เมษายน  2548

   งบจากทางราชการ 340,000  บาท และทำการต่อเติมกั้นห้องอนุบาล ห้องพักครู และห้องสมุด งบผ้าป่าโรงเรียน และงบกองทุนโรงเรียนจำนวน 35,000 บาท   เมื่อเดือนเมษายน  2550

  SAM_1077

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:07:00 น.

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทัย โบงูเหลือม โทรศัพท์: 0837966180 อีเมล์: krutai502@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]