• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1 นายไสว  กล้าวาจา ประธานกรรมการ
  2 นางรำพึง  แก้วบาง ผู้แทนผู้ปกครอง
  3 นายสุชล  เผือกจันทร์ ผู้แทนครู
  4 นางสาวชลธิชา  สนิทชอบ ผู้แทนองค์กรชุมชน
  5 นางนิตยา  คลองโนนสูง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6 นายเลี่ยม  แจ้งพิมาย ผู้แทนศิษย์เก่า
  7 พระสุวรรณ์  กลฺยาณธมฺโม ผู้แทนองค์กรศาสนา
  8 นายเสรี  เคล้าพิณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9 นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร กรรมการและเลขานุการ
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 11:55:00 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]